PI/2021/138 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23697/2021-110
Podnet: Inicaitívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/138
Dátum začiatku PK: 06.07.2021
Dátum konca PK: 26.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)