PI/2021/136 Návrh Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/009989/2021-77
Podnet: Návrh Vyhlášky je reakciou na novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ktorou sa zavádza „verejný“ index daňovej spoľahlivosti.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/136
Dátum začiatku PK: 02.07.2021
Dátum konca PK: 15.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)