PI/2021/135 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z., o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10127/2021-521
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/135
Dátum začiatku PK: 29.06.2021
Dátum konca PK: 06.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)