PI/2021/13 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-32-6/2021-OdRĽZ
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/13
Dátum začiatku PK: 27.01.2021
Dátum konca PK: 05.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)