PI/2021/128 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22566/2021-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásene vlády
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/128
Dátum začiatku PK: 21.06.2021
Dátum konca PK: 02.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)