PI/2021/126 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/010532/2021-613
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/126
Dátum začiatku PK: 17.06.2021
Dátum konca PK: 08.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)