PI/2021/125 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z ... 2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-289-870
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/125
Dátum začiatku PK: 17.06.2021
Dátum konca PK: 23.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)