PI/2021/124 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9800/2021-10.
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/124
Dátum začiatku PK: 16.06.2021
Dátum konca PK: 29.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)