PI/2021/117 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona o Policajnom zbore“).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/002942
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/117
Dátum začiatku PK: 09.06.2021
Dátum konca PK: 22.06.2021
Dátum ukončenia procesu: 23.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)