PI/2021/114 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10420-2790/2021
Podnet: § 12 ods. 1 a 4 zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/114
Dátum začiatku PK: 07.06.2021
Dátum konca PK: 14.06.2021
Dátum ukončenia procesu: 30.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))