PI/2021/113 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9691/2021-1.7
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/113
Dátum začiatku PK: 07.06.2021
Dátum konca PK: 18.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.08.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)