PI/2021/112 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Exekúcie a výkon rozhodnutí
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23852/2021
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021/2021
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/112
Dátum začiatku PK: 08.06.2021
Dátum konca PK: 21.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)