PI/2021/111 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: S16489-2021-SDI-1
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/111
Dátum začiatku PK: 02.06.2021
Dátum konca PK: 30.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021