PI/2021/110 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z .z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S16671-2021-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/110
Dátum začiatku PK: 31.05.2021
Dátum konca PK: 11.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)