PI/2021/106 Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20985/2021-M_OPVA
Podnet: Úloha predložiť takýto návrh vyplýva ministerstvu z Programového vyhlásenia vlády SR („...pripraví komplexný návrh právnej úpravy podmienok výkonu profesionálnej náhradnej starostlivosti...“).
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/106
Dátum začiatku PK: 21.05.2021
Dátum konca PK: 01.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 01.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)