PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SP
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii; Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami
ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/105
Dátum začiatku PK: 19.05.2021
Dátum konca PK: 18.06.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)