PI/2021/104 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-287-008
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/104
Dátum začiatku PK: 18.05.2021
Dátum konca PK: 21.05.2021
Dátum ukončenia procesu: 27.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.05.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)