PI/2021/101 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/008981/2021-724
Podnet: transpozícia smernice Rady 2021/514/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/101
Dátum začiatku PK: 14.05.2021
Dátum konca PK: 31.05.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)