PI/2021/10 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ..... 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005, Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S03590-2021-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/10
Dátum začiatku PK: 19.01.2021
Dátum konca PK: 29.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia: 19.01.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)