PI/2021/1 Zákon o komore geodetov a kartografov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: LPO/2020/001481-1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Mrva, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/1
Dátum začiatku PK: 07.01.2021
Dátum konca PK: 20.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2021
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021