PI/2020/99 Predbežná informácia k novele zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012317/2020-77
Podnet: Programové vyhlásenie vlády
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/99
Dátum začiatku PK: 12.06.2020
Dátum konca PK: 22.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)