PI/2020/97 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7965/2020-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/97
Dátum začiatku PK: 08.06.2020
Dátum konca PK: 19.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.06.2020
Ukončenie štádia: 08.06.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)