PI/2020/96 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Trestné právo
Pracovné právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Leg/1 159/19/1000
Podnet: § 14 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Čižnár, Jaromír, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/96
Dátum začiatku PK: 05.06.2020
Dátum konca PK: 10.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 10.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)