PI/2020/87 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 300-0020/2020-330
Podnet: § 12 ods. 1 až 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/87
Dátum začiatku PK: 02.06.2020
Dátum konca PK: 26.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)