PI/2020/82 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17350/2020/SZDD/39305
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/82
Dátum začiatku PK: 20.05.2020
Dátum konca PK: 02.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)