PI/2020/8 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5471/2020-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/8
Dátum začiatku PK: 21.01.2020
Dátum konca PK: 03.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)