PI/2020/76 Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 22358/2020/120
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/76
Dátum začiatku PK: 12.05.2020
Dátum konca PK: 01.06.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 01.06.2020