PI/2020/75 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07566/2020/SVD/37045
Podnet: Na základe úlohy B.20. z uznesenia vlády SR č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/75
Dátum začiatku PK: 11.05.2020
Dátum konca PK: 19.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 19.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)