PI/2020/74 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17339/2020-110
Podnet: Čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/74
Dátum začiatku PK: 18.05.2020
Dátum konca PK: 29.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)