PI/2020/72 Návrh zákona o ochrane ovzdušia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7525/2020-3.3.
Podnet: Aplikačná prax a potreba premietnutia politík a opatrení vyplývajúcich zo schváleného Národného programu znižovania emisií a pripravovanej Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia do právnej úpravy.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/72
Dátum začiatku PK: 05.05.2020
Dátum konca PK: 25.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.05.2020
Ukončenie štádia: 05.05.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)