PI/2020/70 Návrh opatrenia MF SR z ... 2020 č. MF/011164/2020-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011164/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/70
Dátum začiatku PK: 27.04.2020
Dátum konca PK: 18.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 27.04.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)