PI/2020/68 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S07055-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/68
Dátum začiatku PK: 23.04.2020
Dátum konca PK: 11.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)