PI/2020/64 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7063/2020-1.8
Podnet: transpozícia práva EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/64
Dátum začiatku PK: 21.04.2020
Dátum konca PK: 05.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.04.2020
Ukončenie štádia: 21.04.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.04.2020
Ukončenie štádia: 05.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)