PI/2020/63 Návrh vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 006225/2020/oLVPA-01
Podnet: § 31 písm. e)
f)
g) a j) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krpelan, Roman
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/63
Dátum začiatku PK: 17.04.2020
Dátum konca PK: 07.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 17.04.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)