PI/2020/6 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-1978/2020-222/610
Podnet: uznesenie vlády SR č. 491 z 2.októbra 2019 - úloha B.27. a B.28.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/6
Dátum začiatku PK: 21.01.2020
Dátum konca PK: 10.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.01.2020
Ukončenie štádia: 20.01.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)