PI/2020/5 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007822/2020-632
Podnet: Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/5
Dátum začiatku PK: 22.01.2020
Dátum konca PK: 03.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.01.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)