PI/2020/43 Predbežná informácia o tvorbe opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Miestna štátna správa
Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10400-0089/2020
Podnet: § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. § 27 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/43
Dátum začiatku PK: 11.03.2020
Dátum konca PK: 24.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 11.03.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 24.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)