PI/2020/41 Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6630/2020-520
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/41
Dátum začiatku PK: 09.03.2020
Dátum konca PK: 20.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 20.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)