PI/2020/4 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra SR o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/002410
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/4
Dátum začiatku PK: 15.01.2020
Dátum konca PK: 28.01.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)