PI/2020/37 k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10409/2020-M_OPV
Podnet: § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/37
Dátum začiatku PK: 06.03.2020
Dátum konca PK: 12.03.2020
Dátum ukončenia procesu: 10.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 06.03.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)