PI/2020/36 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06298-2020-OL
Podnet: § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení
financovaní zdravotného poistenia
o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných
odvetvových
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/36
Dátum začiatku PK: 05.03.2020
Dátum konca PK: 25.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 25.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)