PI/2020/33 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2021.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10546/2020-M_OSS
Podnet: Splnomocňovacie ustanovenie zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/33
Dátum začiatku PK: 27.02.2020
Dátum konca PK: 03.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 27.02.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 03.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)