PI/2020/31 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10138/2020-M_OPVA
Podnet: MPSVR SR
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/31
Dátum začiatku PK: 18.02.2020
Dátum konca PK: 02.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)