PI/2020/30 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. z 13. januára 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Chovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6171/2020-520
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/30
Dátum začiatku PK: 17.02.2020
Dátum konca PK: 28.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)