PI/2020/281 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13501/2020-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/281
Dátum začiatku PK: 31.12.2020
Dátum konca PK: 15.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)