PI/2020/279 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SŠHR-2020/00854-001-PRED
Podnet: Úloha C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 9. septembra 2020
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/279
Dátum začiatku PK: 23.12.2020
Dátum konca PK: 08.01.2021
Dátum ukončenia procesu: 15.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.01.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))