PI/2020/278 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2021 č. .../2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-263-619
Podnet: Iniciatívny mteriál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/278
Dátum začiatku PK: 22.12.2020
Dátum konca PK: 30.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)