PI/2020/277 Predbežná informácia k návrhu zákona o disciplinárnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Advokácia
Notárstvo
Prokuratúra
Všeobecné súdnictvo
Exekútori, rozhodcovia, mediátori
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 30173/2020/130
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/277
Dátum začiatku PK: 17.12.2020
Dátum konca PK: 19.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 19.01.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)