PI/2020/276 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh novely zákona č. 106/2018 Z. z.“).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 32952/2020/SCDPK/97665
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 501/2020 zo dňa 19. 8. 2020
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/276
Dátum začiatku PK: 16.12.2020
Dátum konca PK: 01.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)