PI/2020/27 Návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11654/2020-2062
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/27
Dátum začiatku PK: 17.02.2020
Dátum konca PK: 31.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 31.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)